Pagina 1
 1. Brandbeveiliging: Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk.
 2. Camera's: Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera's. Een ieder die ons bedrijf bezoekt stem toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 3. Consumpties: Wanneer u ons bedrijf bezoekt, dan bent uw verplicht een consumptie te gebruiken. De hier voor bestemde penningen blijven altijd ons eigendom.
 4. Eigendommen: Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten ons gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen bent uw aansprakelijk voor de reparatie en/of vernieuwingskosten.
 5. Gevonden voorwerpen: Gevonden voor werpen dient u bij ons in te leveren.
 6. Glas: Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen.
  Wilt u een glas als aandenken dan kunt u bij de kassa terecht om deze hier te kopen.
 7. Handel in goederen: Het is verboden in en rond de koempelclub goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 8. Klachten: Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft kunt u deze bij onze directie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke hiervan vervalt uw klachtenrecht.
 9. Kleding: Uw kleding dient er verzorgd uit te zien.
 10. Ongewenste intimiteiten: Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 11. Parkeren / Rijwielstalling:U dient uw voertuig / fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden hiervan geen overlast ondervinden. Indien u zich hier niet aan houdt loop u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.
 12. Samenscholing: Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.

Volgende Pagina »